دانلود

اپلیکشن درمانگاه ایثار کرمان

حجم فایل: ۳.۲۲ مگابایت    دریافت فایل


تعهدنامه محضری

حجم فایل: ۲۸ کیلوبایت    دریافت فایل


احکام حقوقی پرستاران شرکتی سال 96

حجم فایل: ۸۹۰.۴۹ کیلوبایت    دریافت فایل


منابع آزمون دوره آموزشی مراقبین سلامت زنجان

حجم فایل: ۱۸.۳۴ مگابایت    دریافت فایل

داوطلبان گرامی آزمون از منابع فوق در ساعت 8:30 روز شنبه 6 آذر برگزار می گردد. بهمراه داشتن اصل مدرک تحصیلی ،کارت ملی و شناسنامه ضروری می باشد


نمونه معرفی نامه شرکت جهت دریافت سوابق بیمه

حجم فایل: ۴۳۹.۸۹ کیلوبایت    دریافت فایل


شرايط احراز پست هاي پرستاري

حجم فایل: ۲.۲۱ مگابایت    دریافت فایل


آئين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره وري

حجم فایل: ۳۱۳.۳۹ کیلوبایت    دریافت فایل


شرح وظایف پرستاران

حجم فایل: ۲۷.۵ مگابایت    دریافت فایل

ابلاغ از وزارت بهداشت


آئين نامه پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و غير پزشكان

حجم فایل: ۱.۴۴ مگابایت    دریافت فایل


نمونه حکم و قرارداد پرسنل شرکت

حجم فایل: ۵۴ کیلوبایت    دریافت فایل

ابلاغی از وزارت بهداشت


دستورالعمل خرید خدمات پرستاری

حجم فایل: ۵۳.۵ کیلوبایت    دریافت فایل