معرفی شرکت / تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکیفروش و اجاره کلیه تجهیزات پزشکی با آخرین تکنولوژی و استاندارد CE,FDA به مراکز درمانی دولتی و خصوصی