معرفی شرکت / خدمات فوریتهای پزشکی (اورژانس)

خدمات فوریتهای پزشکی (اورژانس)شرکت ثمین گستر با توجه به سابقه 12 ساله خود در قراردادهای مراکز اورژانس 115 و با در اختیار داشتن آمبولانسهای مجهز به تجهیزات مراقبتهای ویژه ICU/CCU و نیروهای متخصص و با تجربه آماده ارائه هرگونه خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی و اورژانس  به مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی و کارخانجات می باشد.در حال حاضر شرکت با چندین دستگاه آمبولانس پیشرفته در حال ارائه خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی به شرکت نفت گاز گچساران می باشد .