معرفی شرکت / خدمات بهداشتی و درمانی

خدمات بهداشتی و درمانیبا توجه به کادر پزشکی هیئت مدیره شرکت ثمین گستر  همچنین قراردادهای متعدد این شرکت با پزشکان عمومی و  متخصص و با تجربه  همچنین  قرارداد با مراکز تصویربرداری,آزمایشگاهها ,فیزیوتراپی ,دندانپزشکی و ....آماده ارائه هرگونه خدمات درمانی  به مراکز دولتی و خصوصی و کارخانجات و صنایع در سراسر ایران می باشد.