معرفی شرکت / خدمات پرستاری

خدمات پرستاریشرکت ثمین گستر با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و با تجربه در سراسر کشور و قراردادهای متعدد با دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی خصوصی و دولتی آماده ارائه هرگونه خدمات پرستاری و بهداشتی و درمانی در سراسر کشور به مراکز دولتی و خصوصی می باشد .