تقدیر از پرسنل

شرکت ثمین گستر در راستای تجلیل از کارمندان و قدرشناسی از زحمات بی شائبه پرسنل محترم از ایشان تقدیر و تشکر می نماید و مراتب تقدیر را نیز به دانشگاه علوم پزشکی اعلام می دارد.

در حال حاضر هیچ تقدیری ثبت نشده است